Vi söker personal

I samband med expansion och organisationsförändringar i Malmö/Lundregionen söker vi nu följande medarbetare:                                   Depåansvarig till vår depå i Lund

Till vår Malmödepå:  två mobilkranförare,  en tornkranförare,  en förare till större kranbil 85 tm,  en förare till runtomsvängande teleskoplastare,  en hjullastarförare.

Alla maskiner är inte tagna i bruk än utan vi väntar på leverans.  Är du intresserad vänligen kontakta Anders Nilsson på mailadress anders@jinert.se

Comments are closed.