Skräpbaskar

Vi har ett antal baskar (mindre container) på varje depå. Baskarna är godkända för att lyftas med kran och används med fördel för att tömma skräp från tak. Dessa små container står även på arbetsplatser hos våra kunder och vi tömmer dem med jämna mellanrum när vi är på plats med våra lastare.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.