2020-10-21
2020-09-07
2020-09-05
2020-07-18

Här reser vi upp en 60m hög mast med 100:tonaren, och med 25:tonaren som bottenkran ute på en Ölansk åker.

Publicerat av Depå 12 Jinert – Kalmar Lördag 13 juni 2020
2020-06-13
2020-06-09
2020-06-06 Nationaldag
2020-06-05
2020-06-03
2020-06-02
2020-05-09
2020-04-09
2020-04-02
2020-03-27

Smidigt att kunna dra vårat maskinsläp med vår hjullastare där marken är dålig.

Publicerat av Depå 12 Jinert – Kalmar Fredag 28 februari 2020
2020-02-28
2019-09-24

Trevlig helg! 😁

Publicerat av Depå 12 Jinert – Kalmar Fredag 26 juli 2019
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-11
2019-07-11
2017-01-09
2014-09-03
2014-06-05
2012-04-24