Ett modernt företag med fötterna på jorden

Sven Jinert AB genomför kontinuerliga förbättringar för att förebygga och minimera negativ påverkan på miljön från förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt.

Aktuellt just nu: Vårt arbete för ISO-certifieringen.

Vår miljöpolicy

 • Vår strävan är att följa de förordningar och lagar som finns för att förebygga föroreningar.
 • Vi ser till att transporter påverkar miljön så gynnsamt som möjligt.
 • Vi arbetar för att öka återanvändning samt återvinning av material och utrustning om det är gynnsamt för miljön.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att deras varor och tjänster är acceptabla ur miljösynpunkt.
 • Våra mål är att: minska användningen av energi och material; effektivisera transporterna av varor; minska miljöpåverkan från affärsresor; fasa ut farliga material och ämnen; konstruera miljöeffektiva och återvinningsbara produkter samt förbättra miljöresultaten i leverantörsledet.

Vår arbetsmiljöpolicy

 • Jinert strävar efter att arbetet skall vara utvecklande för alla anställda genom att erbjuda en jämställd, säker
  och stimulerande arbetsmiljö.
 • Vår personal får möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av sin egen arbetssituation.
 • Vi skall följa alla regler och lagar som gäller för vår arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljön vi jobbar i är olika från projekt till projekt, därför tar vi tillvara på synpunkter från våra medarbetare för att undvika arbetsskador och olyckor. Det ger vår personal möjlighet att förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet. Motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Vår kvalitetspolicy

 • Jinert sätter kundens krav, förväntningar och behov i centrum. Vi är lyhörda för våra kunders önskemål så att vi kan leverera den bästa service till rätt pris med högsta kvalitet.
 • Vi anlitar pålitliga och serviceinriktade leverantörer.
 • Vi utvecklar ständigt vår maskinpark och utrustning och vi har kompetent och fackmässigt utbildad personal som utför arbetet till kundens belåtenhet.
 • Vi har kontinuerliga uppföljningar för att förbättra vårt arbete, samla erfarenheter och tillämpa lagar och förordningar.