JINERT ÄR ETT FÖRETAG FÖR LYFT, SPECIALTRANSPORTER OCH TUNGGODSHANTERING

Vi erbjuder våra tjänster från lokala depåer med specialanpassad maskinpark samt med personal, som är väl förtrogna med de lokala förhållandena.

Vår personal står till förfogande redan vid ert planeringsarbete. För att möta morgondagens krav på rationell materialhantering och för att erbjuda våra kunder bästa service, utvecklar vi ständigt vår maskinpark och utrustning.

Därför kan ni med förtroende vända er till oss.

Läs mer om oss

RESURSER FÖR ALLA TYPER AV LYFT, TRANSPORTER OCH TUNGGODS

Sven Jinert AB har specialiserat sig på mobilkranar, mobila tornkranar, kranbilar,  teleskoptruckar, specialtransporter samt tunghantering där “Jinert gänget” har lång erfarenhet. Vi brukar säga att vår erfarenhet är vår styrka. Jinert åtar sig husflyttningar samt montage och liknande arbeten till fasta priser.
Vi har även en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt.

Vid nyinvestering tar vi stort ansvar till gällande miljökrav.

Vår miljöpolicy är att genom kontinuerliga förbättringar förebygga och minimera negativ påverkan på miljön.

Vi har också andra mål som att minska användningen av energi och material, effektivisera transporterna av varor och minska miljöpåverkan från affärsresor

 

Se miljöpolicy »