MILJÖ & HÅLLBARHET

ETT MODERNT FÖRETAG MED FÖTTERNA PÅ JORDEN
Sven Jinert AB genomför kontinuerliga förbättringar för att förebygga och minimera negativ påverkan på miljön från förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt.