KÖRPLÅTAR & STOCKMATTOR

Körplåtar – ett säkert underlag att köra på. Våra körplåtar täcker varje behov på arbetsplatsen, t.ex. överfarter vid schakt eller som skydd av underlag vid arbete med tunga maskiner. Vi erbjuder ett stort antal körplåtar i olika storlekar och tjocklekar. För transport och utläggning använder vi våra
hjullastare, kranbilar eller flakväxlarbilar. Ni kan även själva hämta/lämna hos oss.

Stockmattor eller grävmaskinsmattor används för tillfälliga transportvägar, övergångar och
andra projekt.