TRELLEBORG

Anton Svensson

Depåansvarig/ arbetsledare

Anna-Lena Dahl

Ekonomi och administration

Jimmy Mörnhov

Transportledare kranbil/lastare

Claus Hansen

Transportledare tornkran/mobilkran

Jimmy Mörnhov

Transportledning kranbilar/lastare

Anna-Lena Dahl

Ekonomi och administration

Claus Hansen

Transportledning tornkran/mobilkran