HELSINGBORG

Besöksadress:
Grustagsgatan 24
254 64 Helsingborg

Anders Nilsson

Depåansvarig/ arbetsledare

Maria Åkerlund

Transportledare kranbil/ teleskoplastare

André Hansson

Lyftplan & TA-planering

Anton Liljekvist

Transportledare mobilkran/tornkran

Anders Nilsson

Depåansvarig/ arbetsledare

André Hansson

Lyftplan & TA-planering

Maria Åkerlund

Transportledare kranbilar/teleskoplastare

Anton Liljekvist

Transportledare mobilkranar/tornkranar