Integritetspolicy – GDPR

Denna information är kompletterande för vår Dataskyddspolicy (GDPR) som du finner på denna länk.
 

1. Personuppgifter

För att du skall kunna genomföra ett köp i Jinert Shopen behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-postadress.

Detta är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad kring ordergången och kontakta dig vid behov angående dina ordrar.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning och avgiftshantering. Denna historik raderas efter sju år. Av säkerhetsskäl lagrar vi också IP-adressen som används vid beställning.


1.1 Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Jinert har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Information skall utlämnas/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska informationen utlämnas i vanlig elektronisk form.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du automatiskt har gett oss i samband med att du har genomfört en beställning hos oss.

Du har rätt att skicka klagomål till Dataskyddsförordningen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.


1.2 Arkivering av personuppgifter

Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 5 år, men för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen, köplagen och Jinerts försäljningsvillkor, lagrar vi köphistorik i 7 år.


1.3 Skydd av personuppgifter

Jinert har bra rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av information sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner, samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Du kan känna dig trygg med att Jinert lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

2. Utlämning av varor

Vi samarbetar med PostNord för transport av varor. Vi utlämnar personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveransplats. Uppgifterna kommer att raderas efter 12 månader.

3. Betalningslösningar

Av säkerhetsskäl lagrar vi historik som innehåller IP-adressen som vi mottar ordrar från. Betalningsuppgifter hos Jinert är: IP-adress, namn, adress, e-post och mobiltelefonnummer. Vi har endast Swish som betallösning.

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar, är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

4. Kakor (Cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används vanligtvis för att förbättra användarupplevelsen och komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad. Vi har dock ingen inloggningsfunktion i vår Jinert Shop. Syftet med cookies är att ge webbutiken grundläggande funktioner så som sessionshantering, samt för analys, anpassning och marknadsföring. Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen skall fungera. Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och anpassning av webbsidan. Allmän information om användning av dessa finner du under avsnitten 4.1-4.5 i denna policy.

4.1 Hur man undviker informationskapslar (Cookies)

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, kommer flera funktioner i vår webbutik inte att fungera.

4.2 Analys

Jinert samlar in anonyma uppgifter om besökare på jinert.se för analys.

Med anonyma uppgifter, avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vi samlar också in sökord som används av sökmotorerna på webbplatsen. Detta görs endast för att förbättra sökträffar och kundupplevelsen, och det samlas inte in information som kan spåras tillbaka till användaren.

4.3 Anpassning

För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse i vår webbutik, använder vi funktioner och system för att anpassa innehållet till dig och dina intressen.

4.5 Personuppgifter till tredje part

Jinert kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke. Affärspartners kommer bara att få insyn i uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra tjänster för Jinert. I sådana fall ingås databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten, dessutom kommer Jinert att bestämma hur behandlingen av uppgifterna skall genomföras. Mer information om vilka tredje parter som vi använder kan hittas under Analys och Anpassning i denna policy.

 

5. Ändringar i policyn

Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

6. Kontaktinformation

Om du vill att Jinert skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Jinert skall utlämnas, så kontakta oss via e-post på info@jinert.se.

Postadress:
Box 48, 281 21 Hässleholm

E-post:
info@jinert.se

Telefon:
0451-141 00