SPMT TRAILER

SPMT har kapacitet att bära de tyngsta lasterna. Den används mycket inom industrier och hamnområden. Kapacitet upp till 45 tons axellast.

Vi har obegränsat med axlar.