HÄSSLEHOLM

Tunga Divisionen

Postadress:
Box 48
281 21 Hässleholm

Besöksadress:
Skenvägen 8
281 43 Hässleholm

Björn Jinert

Kundkontakt och kalkyl

Tomas Rodin

Arbetsledare Tungtransport/ Tunghantering

Henrik Oredsson

Transportledare Tungtransport/ Tillstånd

Joakim Andersson

Arbetsledare Projekt

Veronica Rauch

Ekonomi och administration​

Thomas Nilsson

Marin och sjöhantering

Fredrik Svensson

Arbetsledare Storkran

Jimmie Olsson

Arbetsledare Storkran

Andreas Sandin

Arbetsledare Storkran

Anders Larsson

Arbetsledare: AutoCAD & IT

Samuel Jönsson

Arbetsberedare: AutoCAD & IT

Rasmus Stjernlöf

Arbetsberedare: AutoCAD & IT

Björn Jinert

Kundkontakt och kalkyl

Fredrik Svensson

Arbetsledare Storkran

Tomas Rodin

Arbetsledare Tungtransport/ Tunghantering

Henrik Oredsson

Transportledare Tungtransport/ Tillstånd

Jimmie Olsson

Arbetsledare Storkran

Andreas Sandin

Arbetsledare Storkran

Joakim Andersson

Arbetsledare Projekt

Veronica Rauch

Ekonomi och administration​

Anders Larsson

Arbetsledare: AutoCAD & IT

Samuel Jönsson

Arbetsberedare: AutoCAD & IT

Rasmus Stjernlöf

Arbetsberedare: AutoCAD & IT

Thomas Nilsson

Marin och sjöhantering