ENGINEERING

Vår arbetsberedningsavdelning finner vi på huvudkontoret i Hässleholm.
De utför lyftplaner i både 2D och 3D. Programmen de framför allt använder är AutoCAD och Liebherr’s Crane Planner 2.0. I arbetsberedning ingår även dokumenthantering och utförande av riskanalyser med mera.

Ritprogram: AutoCAD & Crane Planner 2.0
Beräkningar: Liccon 2.0